Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en werknemer, waarbij de arbeidsovereenkomst centraal staat. Het arbeidsrecht staat voorts bekend als een dynamische rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Dat kan voor zowel de werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het vroegtijdig inschakelen van Kocabas & Güler Advocaten kan veel en langdurig leed voorkomen. Kocabas & Güler Advocaten zorgt voor een verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog ‘on speaking terms’ kunnen worden gebracht. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Kocabas & Güler Advocaten tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw recht te waarborgen. Kocabas & Güler Advocaten staat zowel werkgevers en werknemers bij in onder andere de volgende gevallen:

Kocabas & Güler Advocaten voor werknemers

 • CAO-recht
 • concurrentie- en relatiebeding
 • loonvordering
 • ontslag
 • overeenkomstencheck
 • transitievergoeding en billijke vergoeding
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid

Kocabas & Güler Advocaten voor werkgevers

 • arbeidsovereenkomsten opstellen
 • ontslag
 • vaststellingsovereenkomst
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid

Naast het arbeidsrecht heeft ook het sociaal zekerheidsrecht invloed op de arbeidsrelatie, te denken valt aan de re-integratie (WIA, Ziektewet) en de WW-uitkering. Kocabas & Güler advocaten kan u ook bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures.

Heeft u een loonvordering? Dreigt u (onterecht) ontslagen te worden? Wenst u bijstand voor een beëindiging met wederzijds goedvinden of bent u op zoek naar een sparringpartner om uw (specifieke) situatie voor te leggen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kocabas & Güler Advocaten.