Het bestuursrecht reguleert de verhouding tussen het openbaar bestuur en de natuurlijke- en rechtspersonen. Enerzijds geeft het bestuursrecht de overheid de ruimte om ordenend op te treden in de samenleving, anderzijds biedt het bescherming voor de burgers ten opzichte van het overheidsbestuur. Kocabas & Güler Advocaten houdt zich onder andere bezig met zaken tegen de overheid. Hierbij staat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelmatig centraal. In de Awb staat het verkeer tussen burgers en bestuursorganen, bepalingen over besluiten en handhaving gecodificeerd.

Kocabas & Güler Advocaten biedt u juridische ondersteuning in onder andere de volgende zaken:

  • Participatiewet, te denken valt aan intrekking opschorting van uw bijstandsuitkering
  • bestuurlijke dwangsommen
  • exploitatieplannen en vergunningen
  • persoonsgebonden budget (pgb)
  • bezwaar- en beroepszaken belastingtoeslagen
  • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
  • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad

Kocabas & Güler Advocaten voorziet u graag van raadgeving en indien nodig bijstand in een gerechtelijke procedure.

vergunning