Het strafrecht omvat de rechtsregels waarin staat geregistreerd welke gedragingen als strafwaardig worden gekenmerkt, welke sancties op deze gedraging worden toegepast en langs welke weg de sanctionering wordt toegepast. Zowel een overtreding als een misdrijf valt onder het strafrecht. Een overtreding is weliswaar een lichtere vorm, maar in beide gevallen is bijstand door een advocaat met kennis in zaken een gewenst uitgangspunt. Een ieder kan als verdachte van een misdrijf ongewenst in aanmerking komen met de politie, het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de strafrechter. Kocabas & Güler Advocaten zet zich volkomen in voor haar cliënten en zal tot het uiterste gaan in zowel de verdediging als de belangenbehartiging.

U kunt als verdachte worden aangemerkt, indien u één van de onderstaande wetten schendt:

  • Wetboek van Strafrecht
  • Opiumwet
  • Wegenwegverkeerswet
  • Wapenwet
  • Warenwet

Kocabas & Güler Advocaten houdt zich ook regelmatig bezig met internationale strafzaken, te denken valt aan uitleveringszaken en overleveringszaken.

Mocht u te maken hebben met een Europees Aanhoudingsbevel (EAB), een dagvaardig hebben ontvangen of bent u het niet eens met een eerdere uitspraak, aarzel dan niet om contact op te nemen. Kocabas & Güler Advocaten is u graag van dienst.