Gefinancierde rechtsbijstand

We kennen in Nederland een systeem van gefinancierde rechtshulp. Dit wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand in veel gevallen uw advocaatkosten. Dit geldt niet alleen voor zaken waarin u een procedure moet voeren, maar ook wanneer u advies nodig hebt, of wanneer de advocaat voor u bemiddelt in een conflict. U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan uw zaak moet besteden. De actuele inkomens- en vermogensnormen kunt u opzoeken op www.rvr.org.

Rechtsbijstandsverzekering

Het concept van een rechtsbijstandverzekering hanteert een periodieke premie. Indien u gebruik maakt van een rechtsbijstandverzekering, bent u verzekerd van juridische hulp in tijden van conflicten. Heden is het wettelijk verplicht gesteld dat de rechtsbijstandsverzekeraar u de vrije keuze biedt omtrent uw advocaatkeuze. In dit geval heeft u dus recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw eigen keuze. Dit concept geldt overigens niet alleen voor gerechtelijke procedures. Ook buitengerechtelijke procedures zoals, advies of bemiddeling door een advocaat. Echter is het afhankelijk van uw polisvoorwaarden voor welke bepaalde conflicten en tot welke vergoeding uw dekking valt. U doet er dus verstandig aan om uw polisvoorwaarden in te lezen.

Uurtarief

Een advocaat hoeft niet altijd duur te zijn. Kocabas & Güler Advocaten hanteert duidelijke en concurrerende tarieven en legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. Bovendien zijn de eerste 30 minuten van het kennismakingsgesprek gratis!
Kocabas & Güler Advocaten hanteert het “tarief op maat”, vanuit de overtuiging dat de weg naar de rechter moet openstaan voor iedere rechtzoekende. Het streven is om rechtshulp voor een ieder mogelijk te maken. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden wordt het basistarief aangepast. Dit is afhankelijk van uw inkomen, complexiteit van de zaak en het belang van de zaak. Het basistarief is ten alle tijden exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Met dit concept weet u precies waar u aan toe bent. We streven altijd naar goede en betaalbare rechtshulp voor iedereen.

Extra kosten
Zowel in betalende als toegevoegde zaken zult u in een eventuele procedure griffierecht verschuldigd zijn, en dient u de kosten van op te vragen uittreksels of andere stukken voor uw rekening te nemen. De kosten die in uw zaak gemaakt worden, waaronder begrepen reis en verblijfskosten, worden bij de klant in rekening gebracht. Ook de kosten van eventueel in overleg met u in te schakelen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant of een notaris, komen voor uw eigen rekening.